Điều khoản sử dụng

I. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Vaobong.tv

1. Các hành vi thực hiện cung cấp, trái phép sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng bị cấm hoạt động trên các mục đích như sau thì bị cấm:

a) Các hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động trái phép và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây phương hại đến an ninh quốc gia, những hoạt động về tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tự ý đưa nội dung vi mà không thuộc các quyền sở hữu của mình vào hoạt động này.

c) Hoạt động thực hiện các mục đích về bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, hay hoạt động trái với các quy định pháp luật, những việc liên quan đến tệ nạn xã hội,;

d) Tuyên truyền các hoạt động về xúc phạm uy tín của tổ chức, đồng thời tác động đến danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác

đ) Các hoạt động về tuyên truyền, đồng thời kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, những hoạt động về tệ nạn xã hội, tội ác, mê tín dị đoan, hoạt động ảnh hưởng đến mỹ tục của dân tộc;

e) Việc lấy danh nghĩa hay giả mạo các tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của người khác.

f) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đồng thời rao bán các tác phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

g) Không sử dụng kênh bóng đá, mạng xã hội từ Vaobong.tv để môi giới hôn nhân, mại dâm; mua bán dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em;….

2. Sử dụng các biện pháp về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên thiết bị di động, thiết bị có hoạt động và ảnh hưởng đến Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở những hoạt động của quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Lạm dụng và sử dụng mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet để làm những việc vụ lợi của bản thân.

5. Tạo đường dẫn trái phép như việc phát tán phần mềm độc hại, những link xem không hợp pháp và đồng thời, dùng các hoạt động truyền bá vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

II. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vaobong.tv

Quyền

Người sử dụng dịch vụ Vaobong.tv có quyền thực hiện các hoạt động liên quan đên thông tin, tìm kiếm bạn bè, chia sẻ thông tin. Đồng thời, không được vi phạm về những điều khoản sử dụng chúng tôi đã quy định trên đây.

Đối với những thông tin người dùng không công khai, không đồng ý chia sẻ thì sẽ được bảo mật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ Vaobong.tv khuyến cáo thành viên cân nhắc về các mối quan hệ của mình, đồng thời kênh bóng đá của chúng tôi cho phép người dùng đưa ra Chính sách chia sẻ thông tin cá nhân của các thành viên với nhau, nhưng trên mạng xã hội Vaobong.tv (bạn thân, gia đình, người quen, người lạ) và các mối quan hệ khác sao cho phù hợp nhất. Đồng thời, bạn cũng có thể thực hiện các hoạt động chặn, gỡ ID (block ID) với bất cứ cá nhân nào.

Trách nhiệm

Những người trên 14 tuổi được phép truy cập trang bóng đá của chúng tôi. Trách nhiệm đầu tiên là bạn phải tuân thủ các điều cấm trao đổi chia sẻ trên mạng xã hội Vaobong.tv theo mục I thỏa thuận này.

Nhằm phát triển Vaobong.tv một cách đúng luật, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi báo cáo vi phạm, nếu phát hiện người khác có những hành vi sai lệch hay vi phạm thông tin khi sử dụng trang web này.

Bạn cũng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách mà chúng tôi thay đổi, bổ sung. Bạn hãy kiểm tra email thường xuyên để biết các thay đổi nếu có.

Chúng tôi có hoàn toàn có quyền loại bỏ các thông tin khi bạn truy cập vào Vaobong.tv nếu các hoạt động đó không hợp lệ. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền, trường hợp bạn thấy chúng tôi sai, bạn hoàn toàn có thể khiếu nại.

Người sử dụng kênh bóng đá phải chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin trong khuôn khổ của pháp luật, đồng thời thực hiện quyền theo quy định hiện nay.

Trường hợp bạn muốn có thông tin của người khác, nhất định việc hoạt động phải có được sự chấp thuận của họ.

Bạn sẽ không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai trên Vaobong.tv.

Chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp nếu nhận thấy những bất thường trong việc truy cập tìm kiếm các thông tin.

Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời email tới một ai đó nếu không nhận được sự đồng ý của họ. Vaobong.tv cung cấp phản hồi, cho phép gắn thẻ ai đó nếu thông tin đó là chính đáng.

III. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội. 

Quyền

Trang bóng đá cung cấp những thông tin mới nhất về điều khoản sử dụng dịch vụ cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho thành viên.

Chúng tôi có thể thực hiện những biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận, có thể là xóa nội dung vi phạm, gỡ bỏ, xóa tài khoản truy cập và thực hiện các  hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước đủ thẩm quyền quyết định.

Hệ thống thực hiện quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên hoạt động truy cập của bạn cũng có thể bị gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp.

Trang Vaobong.tv có quyền thực hiện các hoạt động thương mại, tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của thành viên. Các hình thức thương mại hóa chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức quảng cáo. Trong trường hợp chúng tôi có thu phí sử dụng dịch vụ thì chúng tôi phải thông báo cho khách hàng và khách hàng phải tự nguyện đồng ý.

Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của dich vụ Vaobong.tv không hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng dịch vụ, khi đó chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn tối thiểu trước 06 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

Trách nhiệm

Trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn, cùng với độ bảo mật thông tin chắc chắn sẽ làm cho bạn quan tâm. Đó cũng là trách nhiệm của người dùng.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không hạn chế quyền sở hữu, quản lý hợp pháp khi bạn tìm kiếm và chia sẻ các thông tin trên Vaobong.tv.

Chúng tôi có trách nhiệm cho bạn tìm kiếm các thông tin về chính sách bảo mật. Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc phản hồi những thông tin mới nhất bạn có thể gửi thông tin về website https://vaobongtv.com

Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho bạn những thông tin về hoạt động trên website. Đồng thời chúng tôi buộc lòng phải gỡ bỏ, xóa các nội dung mà chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bạn đã vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách và điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Người dùng cũng có thể thực hiện việc k khiếu nại các thông tin nếu thấy nó không hợp lệ. Chúng tôi đảm bảo bảo mật các thông tin và đồng thời tôn trọng quyết định của bạn tùy theo thẩm quyền.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chấp hành công tác thanh tra định lỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm do các hành vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây  và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.

IV. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vaobong.tv.

Chúng tôi có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu bạn dừng truy cập nếu bạn vi phạm điều khoản quy định về thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc chúng tôi sẽ gỡ bỏ, xóa nội dung hoặc buộc sẽ khóa tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm 03 lần chúng tôi buộc lòng xóa vĩnh viễn tài khoản bạn. Trong tất cả các trường hợp như vậy. Đồng thời tự bạn cũng có thể xem xét và vô hiệu hóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

V. Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng Vaobong.tv.

– Có thể những thông tin trên mạng xã hội, khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Bên cạnh đó, tất cả những thông tin đó có thể ảnh hưởng đến bạn bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của bạn. Việc đó có thể làm ảnh hưởng đến sự riêng tư cá nhân hay tiếp tay cho kẻ xấu tìm kiếm các thông tin về bạn.

Nhiều người không mong đợi rằng một khi thông tin được chia sẻ và trao đổi trực tuyến, nó sẽ trở thành công khai. Ngay cả khi cập nhật trạng thái được chia sẻ với một người hoặc một nhóm người dùng, người dùng không thể kiểm soát những người này và bạn cũng không biết họ làm gì với mình. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trực tuyến đều có thể được coi là thông tin công khai và nơi thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

Hệ thống có thể đảm bảo những thông tin mới nhất về việc bảo mật thông tin cho bạn, nhưng không tránh khỏi những rủi ro đáng có. Bạn cần phải lưu ý và chia sẻ thông tin một cách thật bảo mật.

VI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên mạng xã hội Vaobong.tv.

Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội Vaobong.tv với chúng tôi.

Tất cả các khiếu nại và các thắc mắc, nếu có, sẽ được chúng tôi giải quyết kịp thời. Khi bạn có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại hoặc trực tiếp tại địa chỉ chúng tôi liệt kê trên trang mạng xã hội Vaobong.tv. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông tin yêu cầu. Chúng tôi có dịch vụ xử lý khiếu nại và sẽ trả lời bạn qua email mà bạn đã đăng ký.

Nếu bạn nộp đơn khiếu nại hoặc kháng cáo lên chính quyền, chúng tôi sẽ phải tuân theo các thủ tục do pháp luật quy định. Khiếu nại với chính quyền sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích giải quyết bằng thương lượng.

Tranh chấp giữa các cá nhân và các thành viên cá nhân của Vaobong.tv

Giữa các cá nhân là thành viên của Vaobong.tv và các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của Vaobong.tv.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung như được quy định tại điểm B, phần III của thỏa thuận này. Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được truyền bởi các thành viên trên mạng xã hội. Khi bạn thấy có khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại và vui lòng gửi cho chúng tôi chi tiết về khiếu nại và bằng chứng đính kèm qua email hoặc gặp trực tiếp. Chúng tôi sẽ xác minh và yêu cầu các bênkhiếu nại  chứng minh điều đó. Nếu một trong các bên không thể chứng minh điều đó, chúng tôi sẽ xóa nội dung của người vi phạm.

Khiếu nại và kiện cáo giữa các cá nhân và tổ chức thông qua luật pháp, chúng tôi chỉ đóng vai trò của các quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo quy định của pháp luật.

VII. Thông tin dịch vụ Vaobong.tv nhận được và cách sử dụng thông tin đó. 

Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

Thông tin của bạn  

Thông tin của bạn là phải là thông tin chính xác trong việc đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

Thông tin đăng ký 

Khi bạn đăng ký tài khoản Vaobong.tv, một số thông tin bắt buộc bạn phải nhập lại đó là tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính, chứng minh thư. Một số thông tin khác có thể yêu cầu thông tin về số điện thoại cá nhân chẳng hạn.

Thông tin bạn chọn để chia sẻ 

Bạn có thể cập nhật hay chia sẻ những thông tin liên quan đên trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè.

Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn 

Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm.

Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn 

Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn: 

Bạn chia sẻ tệp tin, ảnh hay những thông tin về dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm hay bất kỳ một khoảnh khắc nào.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được  

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của Vaobong.tv.

VIII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn bằng một công cụ nếu bạn không muốn ai biết về nó. Bạn có thể chọn ở chế độ riêng tư hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân khi tạo tài khoản.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chặn những người bạn không thích bằng cách chặn / xóa chế độ ID để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi ai đó bạn đã chặn / xóa, ID sẽ không thể vào tường và thực hiện các hoạt động làm phiền bạn.

Chúng tôi cũng đang xây dựng bộ lọc để cảnh báo các thành viên khi họ đăng thông tin có nội dung giả mạo, mọi hình thức vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân và thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật khi cần thiết. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

– Thông tin cá nhân của các thành viên trên Vaobong.tv cam kết bảo mật tuyệt đối của chúng tôi theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vaobong.tv. với sự đồng ý của thành viên này, trừ khi luật pháp quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển nhượng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hack, dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của thành viên, ban giám đốc sẽ chịu trách nhiệm báo cáo vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý và thông báo kịp thời . cho các thành viên biết.

– Bảo mật tuyệt đối tất cả thông tin về các giao dịch trực tuyến của thành viên, bao gồm thông tin về tài liệu kế toán và tài liệu kỹ thuật số trong trung tâm dữ liệu bảo mật cấp 1 của Vaobong.tv.

– Ban quản lý của Vaobong.tv yêu cầu các cá nhân trong quá trình đăng ký / mua hàng phải là thành viên, thực hiện hoạt động cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, e-mail, số chứng minh, điện thoại. .. và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin trên. Quản lý của Vaobong.tv không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến lợi thế của thành viên này nếu nó tính đến tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp bởi thành viên này trong quá trình đăng ký ban đầu một cách chính xác.

IX. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Tất cả những thông tin của bạn có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Vaobong.tv sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức. Các điều khoản quy định tại phần này được cập nhật cũng như thay đổi một cách phù hợp nhất.

2. Trong trường hợp có một số điều khoản tại Việt Nam trên hệ thống bị sai lệch, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vaobong.tv có giá trị từ ngày 1/7/2015.

Cần hỗ trợ ? Chat ngay
-
DMCA.com Protection Status